Android » Automation » Audio on LAN Trigger

Android » Automation » Audio on LAN Trigger

Problem koji sam želeo da rešim je da želim da jedan telefon stoji stalno uključen i da preko LAN reaguje na neki webhook i kao reakciju pušta neki audio file. A na sve to ne želim da imam nikakav Google nalog na tom telefonu.

LANnouncer

Upravo ovo je nekada radio LANnouncer, ali je on potpuno napušten i prestao je da radi stabilno. Besplatno je puštao jedan audio fajl, a neograničeno generište TTS. Postoji čak i integracija LANnouncer - Home Assistant

Hass.io Companion App ( only new phones )

Sve se ovo radi sad sa oficijelnom Home Assistant aplikacijom, vidi ovde Introduction | Home Assistant Companion Docs, ali na starim telefonima neće Companion App da se pokrene.

Tasker + AutoRemote Add-In ( skip )

Ovo je skoro pa idealno rešenje. Uz pomoć Tasker-a i plugina AutoRemote, po ovom manualu, Using Tasker to Trigger Android Tasks from Home Assistant možemo aktivirati play audio preko REST komande iz Home Assitenta ili uz običan curl.

Sending a trigger signal from my PC : tasker je objašnjeno kako AutoRemote radi i isključivo lokalno, bez interneta.

U ovoj kombinaciji je takođe loše to što mora da proveri da li je plaćen, a za to zahteva Google Play pa ustvari odbija da radi, iako sam ga platio. Znači zbog ovog tupavog razloga nije uvek upotrebljiv.

Mislim da može da se koristi i AutoNotification to produce TTS Output, ali ista priča - moraš da koristiš Google nalog.

Automate by LlamaLab + Tasker Network Event Server TNES Add-In ( perfect )

Automate/Tasker plugin Tasker Network Event Server je baš potpuno besplatan i još uvek radi bez problema, a repo je na BidoisMorgan/http-event-tasker-plugin gde se vidi koliko ga niko ne održava.

How To: Tasker Network Event Server - Control your Android device / apps via Vera (TinyCam Pro) - Community Playground / General Discussions - Ezlo Community

Ali avaj! “not available for any of your devices”, pa zašto? Probaću direktan APK i uspeo sam normalno da ga pokrenem.

Ostalo

Moguće je i da we could also just install one of the mqtt plugins for eventghost and one of the mqtt plugins for Tasker.

Postojao je i “TCP Server Event [Tasker Plugin]” developed by Athouba Lamabam, ali davno se ne ažurira. Primer njegove upotrebe sa LlamaLab Atomate je ovde TCP message transfer ⋅ Community ⋅ Automate for Android

date 19. Sep 2023 | modified 10. Jun 2024
filename: Android » Automation » Audio on LAN Trigger