CDN Free Open-source

CDN Free Open-source

Public JavaScript Library CDNs, Open-source Library CDNs, global CDN for modern(es2015+) web development.

Free, public, open-source CDN specifically designed for web developers to serve JavaScript libraries, CSS frameworks, jQuery plugins, fonts, etc

jsDelivr sve može, prati najnovije tehnologije i poznat je, a i autor je “pravi” lik.

UNPKG je malo krući ali i dalje odličan. On radi sve assete sa npm ali ne radi github, ako sam dobro shvatio. Smatra se već malo “ostarelim” iako mislim da podržava serving modules.

cdnjs je najkrući i ima predefinisan spisak npm packages, a naravno zaboravi custom code, ali je CLaudflare official i verovatno zato i najveći.

Statically je nov igrač ali daje sve kao jsDelivr. Imaju svašta, proveri

I Google i Microsoft imaju svoje pandane, Google Hosted Libraries odnosno Microsoft Ajax CDN, ali mislim da to niko više ne koristi.

Google Font Proxy

Bunny Fonts | Explore Faster & GDPR friendly Fonts fonts.upset.dev - The CDN for Open Source Fonts

CDN serving ES Modules

New-Age CDN for JavaScript modules

To je nova fora - load modern JavaScript packages built for you on-demand. No build tools needed! Možeš šta god hoćeš odakle god hoćeš: import from npm or GitHub Repos, importing WASM Modules, Future Without Webpack? Ludilo!

Skypack je prvi u junu 2019 pojavio Skypack koji se tada zvao Pika CDN. Pika CDN is now Skypack. A isti lik je nastavio da osnuje Astro. Jebote!

jsDelivr ESM je oberučke prihvatio i naravno sve podržava i objašnjava konverziju sa skypack ili sa esm.sh

esm.sh is different to Skypack and jspm, esm.sh will bundle all dependencies (exclude peerDependencies) for each package, that gives more better loading speed. Ima i on playground: ESM > Playground koji je odličan ali ne snima.

Ima još ponekih, kao JSPM, ali su ono najbitniji.


CDN: UNPKG | jsDelivr | Githack | Statically | bundle.run

date 28. May 2023 | modified 10. Jun 2024
filename: Hosting » Research » CDN Free Open-source