Plugins: Manage Reusable Blocks

Plugins: Manage Reusable Blocks

synced patterns

Nekoliko primera Gist-ova: https://gist.github.com/search?q=manage_wp_block_posts_columns


Reusable Blocks Extended sa repo na audrasjb/reusable-blocks-extended: https://wordpress.org/plugins/reusable-blocks-extended/ je prvi koji se pojavio i koji se bavi sa Synced Patterns (aka Reusable Blocks). Najbitnija opcija je ona koja prikazuje na kojim se stranama koristi reusable block.

Ali ume du bude spor Blocks list in admin is really slow kada postoji mnogo blokova.


Fabrica Synced Pattern Instances sa starim nazovom “Fabrica Reusable Block Instances” je plugin koji implementira istu stvar na malo drugačiji način, a repo je na yeswework/fabrica-reusable-block-instances: WordPress 5 plugin which shows you how many times, and where, a Reusable Block has been used. i čini mi se da je aktivnije ažužiran.

date 05. Jan 2022 | modified 13. May 2024
filename: Plugins » Gutenberg » Manage Reusable Blocks