Pravio sam Treasury Autocommit sistem

Pravio sam Treasury Autocommit sistem

Svi se dokumenti nalaze na dva mesta gde ih editujem i oba mesta su automatski sinhronizovana na svaki minut ili tako nešto - skoro trenutno. Za to koristim Unison jer ima two-way sinhronizaciju. Jedno mesto je “Dropbox” a drugo je “Git”. Na prvom se sinhronizuje među računarima, a druga lokacija je redovno puhsovana na Github.

Nakon razmišljanja, ne želim real-time sync, jer nema ni razloga, već scheduled na 5 minuta na primer.

  1. Edit se vrši i na Dropbox folderu i na Git folderu

Unison sinhtonizaciju sam korektno namestio.

Problemi

Da sumiram problem:

Ja pozivam Git iz sckripte autocommit.sh koji treba da mi uradi automatski push. To radi kada se pokrene iz CLI ali nikako kada se pokrene iz crontab.

Kada se autocommit.sh poziva iz cron job-a, onda ne vidi user keychain već samo system, međutim kada autocommit.sh pozivaš iz launchd, onda je sve normalno i zato sam koristio launchd.

Pre toga sam pokušavao da nateram skript kada se poziva iz crontab-a da promeni svoj keychain odnosno da čita i iz user keychain, pokušao sam da kopiram taj internet password u system keychain, promenio sam keychain na store

date 29. Dec 2023 | modified 13. May 2024
filename: Workflow » Second Brain » My Treasury System