Dropbox

Dropbox

3rd-party Dropbox Client

Zašto preći na Maestral. Prvenstveno zbog limita.


Ima alternativa: Had It With the Dropbox App? Here Are Five Alternative Dropbox Clients - MacRumors

Maestral je samo za client for macOS and Linux sa repo na samschott/maestral: Open-source Dropbox client for macOS and Linux Maestral is not an official Dropbox App and does not count towards the three devices limit for Basic Dropbox accounts. Maestral – open-source Dropbox client | Hacker News

Inače, ne podržava Smart Sync odnosno

Od sada koristi sa ``

Ali meni maestral gui daje grešku: [Cocoa] Not implemented: ScrollContainer.set_on_scroll() pa se shodno tome ne pokrene.

Ma bre, kao ovo sređuje:

ln -s /Applications/Maestral.app/Contents/MacOS/maestral-cli /usr/local/bin/maestral

Kakav ozbiljan shit! Nestvarno kakva neozbiljnost! Debil! initial sync from Dropbox to newly created folder does not preserve timestamps · Issue #156 · samschott/maestral

Ladno su svi fajlovi sa današnjim datumom? Potpuno neupotrebljiv tool.

Ali ajde, da pokušam - prvo znači moram da imam sva fajlove u originalnim datumima, i onda će biti sve u redu:

  1. instaliraj oficijelni Dropbox i stavi sve fajlove u određeni folder

Postoji problem odnosno napomena - naime, svi fajlovi imaju nejnoviji timestamp prilikom inicijalnog sync-a. Rešenje je da već napuniš Dropbox folder običnim oficijelnim clientom, pa zatim da ostaviš podatke i na tu lokaciju uputiš Maestral

date 07. Sep 2023 | modified 10. Jun 2024
filename: Cloud Storage » Personal » Dropbox