Omekšivač / Water Softener

Omekšivač / Water Softener

Mine is exactly Logix 760 kontroler.

Logix Water Softener Control Valve

Programming: Softenerparts.com

Veličina:

  • dimenzija kolone je 9" prečnik x 35" visina (exactly measured)

Verovatne vrednosti:

  • Zapremina jonoizmenjivačke mase: 25 litara
  • Zapremina tanka: 31.3L (around 1.0 cubic feet)
  • Kapacitet: kapacitet 90 m3x1°dH

Količina vode koju omekšivač može omekšati između dve regeneracije izračunava se tako što se podatak o njegovom kapacitetu, dat u tabeli i izražen u m3 x 1°n, podeli sa ukupnom tvrdoćom vode (UT) izraženom u nemačkim stepenima (°n). Rezultat je količina vode koja se može omekšati između dve regeneracije izražena u m3.

m3 između regeneracije je otprilike 90/15 - 90/17 = oko 5.3 do 6.5 m3 između regeneracije.

Tehnosam prečišćavanje vode Water Softener Capacity Calculation

Definitivno sam postavio:

  • Procenjeni kapacitet: 1.5 KG (na ovoj vrednosti je prikazao da će raditi regeneraciju na 5.9 m3)
  • Tvrdoća: 300 ppm (oko 16.8°dH)

Tvrdoća vode

U Beogradu, tvrdoća vode kod mene je preko 22dH

Tvrdoću kod nas označavamo u °dH (German degree of hardness, 10 mg CaO/l). Međutim, tu je konvertor: Converter for hardness of water

Kategorizacija tvrdoće vode:

0 - 5dH Vrlo meka voda
5 - 10dH Meka voda
10 - 15dH Umereno meka voda
15 - 25dH Tvrda voda
Preko 25dH Vrlo tvrda voda

Na mom uređaju unosiš 300ppm što je oko 16.8°dH

Tvrdoća u Beogradu

Recimo da je tvrdoća 17°dH.

Beogradska voda je srednje tvrda i tvrda na desnoj obali Save i Dunava

  • tvrdoća je 9 do 17,7 nemačkih stepeni, a tvrda na Novo-Beogradskoj strani 17,8 do 18,5 stepeni.
date 26. Dec 2017 | modified 29. Dec 2023
filename: Living » Water Softener